Lernen ist das Spiel, das im Leben am meisten Spaß macht

„Учењето е игра што го прави животот повеќе забавен“

Во нашето портфолио се вбројуваат голем број на јазични услуги – јазични курсеви за сите возрасни групи и јазични нивоа, дневен престој на германски јазик за деца од одделенска настава, тематски викенд работилници за деца и младинци, превод и толкување, јазични патувања во земјите од германско јазично говорно подрачје и многу други активности.
Повеќе