jazicni patuvanja

Јазични патувања

Sprachen lernt man am besten durch Sprechen. - Секој јазик најдобро се учи преку негово практицирање.

Со цел да им овозможи на своите слушатели да ги практикуваат стекнатите знаење по германски јазик и практично да научат нешто повеќе за културата, традицијата, храната, стилот на живот воопшто во земјите од германското јазично подрачје, Германскиот јазичен центар органицира јазични патувања во различни краеви на Германија, Австрија и Швајцарија.

Нашето досегашно позитивно искуство, прекрасните впечатоци понесени од јазичните патувања и по некој запишан стидент на некои од универзитетите во Германија и Австрија, се надеваме дека се доволно причина во иднина Вие или Вашите најблиски да ни се придружат на некое од идните патувања.