podgotovka za testovi, ispiti i sertifikati

Подготовка за тестови, испити и сертификати

Германски јазичен центар врши подготовки за полагање на тестови и официјални сертификати по германски јазик и тоа:

  • официјални сертификати по германски јазик за студирање и работа во Германија
  • полагање матура по германски јазик
  • екстерен испит по германски јазик
  • тековни и годишни тестови по германски јазик од основните или средни училишта

Доколку препознавте нешто од Вашите потреби, тимот на Германскиот јазичен центар Ви стои на располагање.